Inženýrská geodézie a mapování

Provádíme:

 • zaměření podkladu pro projekt (polohopis, výškopis, DMT)
 • vytyčování stavebních objektů
 • vytyčení a zaměření tras inženýrských sítí
 • zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS)
 • výpočet kubatur
 • sledování a výpočty kubatur skládek, hald apod.
 • zhotovení základních map závodů (ZMZ) v digitální formě
 • zaměření skutečného stavu pro projekty pozemkových úprav
 • zaměření nájemních a obytných ploch
 • prohlášení vlastníků budovy (písemná a grafická část pro KN)
 • podélné a příčné profily staveb
 • zaměření staveb a pozemků pro geometrické plány

Pozn.: kvalitní geodetické podklady a jasné vlastnické vztahy v katastru jsou základním podkladem pro projektování. Přesnost a metoda zaměření se odvíjí od požadavků projektanta a stavby. Cenové podmínky jsou závislé řadě faktorů.

Ing. Jaromír Benedikt

geodetická kancelář

Doručovací Adresa
(kancelář Šumperk):
Prievidzská 11
787 01 Šumperk

Adresa
(kancelář Olomouc):
Norská 216/34, Neředín
779 00 Olomouc

Telefon:
777 099 066

E-mail:
jaro.bene@seznam.cz

Nejsem plátce DPH