Geodetická kancelář Olomouc

Nabídka naší geodetické kanceláře zahrnuje


Provádíme komplexní služby v oblastech katastru nemovitostí a inženýrské geodézie (nejsme plátci DPH).

Katastr nemovitostí– geometrické plány pro:

 • rozdělení pozemku nebo změna hranice pozemku
 • vyznačení obvodu budovy (novostavba rodinného domu, průmyslová hala atd.)
 • vyznačení změny obvodu budovy (přístavba k rodinnému domu atd.)
 • vyznačení vodního díla (jez, hráz, přehrada atd.)
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • průběh vytýčené nebo upřesněné hranice pozemku
 • souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku pro:

 • investiční výstavbu (bez vytyčovacího náčrtu, dočasná stabilizace)
 • ověření dosavadního průběhu hranice (zaměření skutečnosti a porovnání odchylek)
 • vytyčení pro soudní řízení
 • vytyčení hranice s náležitostmi pro Katastr nemovitosti (vytyčovací náčrt)

Inženýrská geodézie a mapování pro:

 • zaměření podkladu pro projekt (polohopis, výškopis, DMT)
 • vytyčování stavebních objektů
 • vytyčení a zaměření tras inženýrských sítí
 • zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS)
 • sledování a výpočty kubatur skládek, hald apod.
 • zhotovení základních map závodů (ZMZ) v digitální formě
 • podélné a příčné profily staveb
 • prohlášení vlastníků budovy (písemná a grafická část pro KN)

Jak si objednat služby geodeta

Pokud právě sháníte kvalitního geodeta, možná jsme pro Vás ti praví.

Zaměření pozemku nebo vytyčení hranic provádíme pro klienty po celém okolí Šumperka a Olomouce a rádi přijedeme i k Vám. Osobní schůzku si ale můžeme domluvit také v jedné z našich kanceláří. Zkuste nám napsat nebo zavolat a dát nám vědět, jak byste si spolupráci s naší společností představovali! Využít k tomu můžete následující kontaktní spojení:
telefon: 777 099 066
e-mail: jaro.bene@seznam.cz

O geodetické kanceláři Ing. Jaromíra Benedikt

Naše nabídka zahrnuje kompletní geodetické práce včetně zaměření a vytyčení staveb, rozdělení pozemků nebo zpracování geometrických plánů.

Ať už tyto služby budete potřebovat pro jakýkoli svůj záměr, chceme, abyste u nás pokaždé měli záruku maximální kvality. A protože víme, že je někdy obtížné se v komplexní práci geodetů vyznat, doprovází naše služby také podrobné odborné poradenství.

Zkušenosti s geodézií

Hledáte-li někoho, kdo se v oblasti geodézie perfektně vyzná, jste u naší společnosti správně.

Za sebou máme tisíce spoluprací se soukromníky i stavebními firmami a byli jsme svědky překotného legislativního i technologického vývoje, který se za poslední léta v našem oboru udál. Díky bohatým zkušenostem, které jsme za posledních dvacet let nasbírali, tak dokážeme vyhovět i těm nejnáročnějším klientům.