Naše kompletní služby

V geodetické kanceláři Ing. Jaromíra Benedikta poskytujeme kompletní geodetické služby klientům napříč celým Olomouckem a Šumperskem. Pokud jste na našich webových stránkách nenašli službu, kterou právě hledáte, zkuste se nám ozvat a sejděte se s námi v jedné z našich provozoven. Uděláme všechno pro to, abychom Vám maximálně vyhověli. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Zaměření novostaveb

Pokud jste právě postavili nový objekt, ať už jde o přístavbu domu, nový rodinný dům nebo průmyslový či komerční objekt, budete pro jeho kolaudaci potřebovat tzv. geometrický plán, který Vám kvalifikovaný geodet zhotoví na základě zaměření skutečného stavu stavby. Geometrický plán následně tvoří hlavní přílohu žádosti o zapsání do katastru nemovitostí.

Pro zhotovení geometrického plánu od Vás budeme potřebovat následující podklady:

 • objednávku
 • kopii stavebního povolení
 • předchozí geometrické plány, vytyčovací náčrty, mapy (jsou-li k dispozici).

Výstupem naší práce bude především geometrický plán, rádi Vám poradíme se vším ostatním, co potřebujete vědět, aby Vaše kolaudace nebo zápis do katastru nemovitostí proběhly v pořádku.

Zaměření rozestavěné novostavby

Rozestavěný objekt si naši klienti nechávají zaměřit zpravidla pro účel získání hypotečního úvěru. Protože je pozemek s rozestavěnou stavbou obvykle předmětem zástavy, je třeba rozestavěnou stavbu nejprve zanést do katastru nemovitostí a následně bance předat snímek katastrální mapy a list vlastnictví se zapsanou stavbou. Na základě toho pro Vás banka zhotoví zástavní listiny, které je třeba znovu předat katastrálnímu úřadu. Teprve po vyřízení těchto náležitostí budete mít možnost čerpat finanční prostředky z hypotečního účtu.

Pro zhotovení geometrického plánu od Vás budeme potřebovat následující podklady:

 • objednávku
 • kopii stavebního povolení
 • předchozí geometrické plány, vytyčovací náčrty, mapy (jsou-li k dispozici).

Pro zaměření je třeba, aby byla hotová základová deska a patrný obvod vnějšího zdiva.

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemku budete potřebovat, pokud stavíte a chcete se ujistit, že Vaše stavba dodrží předepsanou vzdálenost od hranic, pokud si svůj pozemek chcete oplotit, nebo se chystáte pozemek koupit či prodat. Vytyčení pozemku provádíme v naší geodetické kanceláři na základě vytyčovacích náčrtů. Následně přímo v terénu vytyčíme lomové body za účasti všech dotčených stran, které od nás také dostanou písemné srozumění o vytyčení.

Pro vytyčení hranic pozemku od Vás budeme potřebovat následující podklady:

 • objednávku
 • kopii platné mapy KN, PK, GP, EN
 • předchozí geometrické plány, vytyčovací náčrty, mapy (jsou-li k dispozici).

Pro své klienty realizujeme také souhlasná prohlášení. Jde o dokument, který budete potřebovat pro vklad do katastru nemovitostí za účelem zpřesnění dosavadní hranice. Zhotovíme také geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.

Rozdělení pozemku

Je zcela na Vás, jak přesně budete svůj pozemek chtít rozdělit. Obyčejně se tak děje především za účelem prodeje části pozemku, jeho darování, odkázání apod. Abychom pro Vás rozdělení pozemku mohli realizovat, budeme od Vás potřebovat:

 • objednávku
 • souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku
 • předchozí geometrické plány, vytyčovací náčrty, mapy (jsou-li k dispozici).

Získat souhlas stavebního úřadu je před samotným dělením nezbytností – potřebovat jej totiž budete mimo jiné i pro vklad do katastru nemovitostí. Při dělení pozemku pro Vás pozemek geodeticky zaměříme a na základě zaměření zhotovíme geometrický plán, ve kterém vyznačíme novou hranici pozemku. Geometrický plán následně přiložíte ke své žádosti o zápis do katastru.

V rámci dělení pozemků zajistíme také

 • souhlas stavebního úřadu (1500,-Kč)
 • snímek katastrální mapy (100,-Kč/A4)
 • list vlastnictví (150,-Kč/A4).

Věcná břemena

Věcné břemeno upravuje právo používat část cizího pozemku např. jako přístupovou cestu, přístup k inženýrským sítím nebo ke zdroji vody. Ať už chcete věcné břemeno zřídit pro jakýkoli účel, závazné bude teprve po jeho podložení smlouvou a zápisem do katastru nemovitostí. V naší geodetické kanceláři pro Vás zhotovíme geometrický plán s vyznačením věcného břemena, který k zápisu budete potřebovat. Pro jeho realizaci od Vás budeme potřebovat:

 • objednávku
 • kopii listiny pro zápis věcného břemene do KN
 • předchozí geometrické plány, vytyčovací náčrty, mapy (jsou-li k dispozici).

V případě zájmu zajistíme také

 • smlouvu pro zřízení věcného břemene (3500,-Kč)
 • snímek katastrální mapy (100,-Kč/A4)
 • list vlastnictví (150,-Kč/A4).

Cenové posudky

V rámci našich služeb Vám poskytneme také odhady a znalecké posudky pro všechny typy staveb (obytné domy, komerční a průmyslové objekty aj.). Kvalifikovaný odhad tržní ceny, obvyklé ceny nebo administrativní ceny objektu pro Vás zrealizujeme např. pro účely bankovní půjčky nebo pro případ dědictví.